Konfigurace

«  Instalace   ::   Contents   ::   Použití  »

Konfigurace

V settings.py jsou parametry k nastavení.

*** Variables ***
${ALEPH_URL}        http://aleph.nkp.cz/
${ALEPH_URL_PRODUCENTS}  https://pypi.python.org/pypi/edeposit.amqp.isbn/

Konfigurační soubor

Should Exist src/edeposit/amqp/isbn/settings.py

Cesta k alephu

Variable presented ALEPH_URL

Vstupní exchange v RabbitMQ

Jméno exchange, kam se posílají žádosti o validaci

Variable presented INPUT_EXCHANGE

Exchange v RabbitMQ pro odpovědi

Jméno exchange, kde se objevují výsledky validace

Variable presented RESULT_EXCHANGE

«  Instalace   ::   Contents   ::   Použití  »