Požadavky na modul a jeho omezení

«  E-Deposit AMQP middleware pro ISBN   ::   Contents   ::   Instalace  »

Požadavky na modul a jeho omezení

Požadavky na funkci modulu

Požadavky které jsou kladeny na funkci systému.

  1. modul kontroluje, zda je zadané ISBN validní
  2. modul umí pracovat s ISBN-10 ISBN-13
  3. modul umí poskytnout informaci o producentovi, který je v ISBN zakodovaný
  4. modul umí poskytnout informaci, zda už bylo ISBN použito
  5. modul umí poskytnout informaci o publikaci s daným ISBN
  6. modul získává informace ze systému Aleph
  7. modul je konfigurovatelný (cesta k Aleph pro metadata, cesta k Aleph pro vydavatele, ...)

Omezení systému

  1. modul se připojuje k RabbitMQ
  2. modul je napsaný v jazyce Python
  3. modul používá knihovnu pyisbn

«  E-Deposit AMQP middleware pro ISBN   ::   Contents   ::   Instalace  »